Говори, за да те видят! с Анна Цолова

ОБУЧЕНИЕ

КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ. ПУБЛИЧНО ГОВОРЕНЕ

Вярваме, че всеки може говори добре публично и да представя идеите си въздействащо –  стига да знае как го правят най – добрите и да се упражнява достатъчно, за да постигне целите си. Добрите лектори не са просто талантливи, те са работили усилено.

Тренингът, който ви предлагаме, не се преподава в университетите. Това е едно обучение, наситено с много реални видео – примери от българската и световната практика. Ще ви помогне да усвоите изкуството да говорите пред публика, бизнес – форуми, преговори, публични събития, презентации, телевизионни интервюта. Как да се държите и говорите по време на публични кризи?

Обучението е обогатено с много практически упражнения за презентационни умения и представяне по време на телевизионно интервю. Заснемане и анализ на упражненията. Индивидуален подход към всеки един от участниците.

Знаете ли, че конкретните думи, които използвате са едва 10 процента от въздействието на публичното ви представяне? Останалите са за т.нар. невербални и паралингвистични изразни средства – мимика, жест, поглед, поза, глас, пауза, интонация, дишане. Екипът ни ще ви разкрие как да използвате тези средства и какво да подобрите, когато говорите и общувате с по – малка или по – голяма аудитория.

Уменията, които са ни необходими за представяне пред телевизионна камера или голяма публика са много близки до тези, които трябва да имаме и за водене и на най – обикновен разговор. Умението да говорим добре, гарантира успех, независимо в коя област сме избрали да се развиваме! Повечето успешни хора са успешни и в говоренето и обратното.

Обучението ще ви даде задълбочени знания и умения за това как да водите разговор, как да направите въздействаща презентация с експесивни аудиовизуални средства, както и как да се предствите успешно по време на телевизионно интервю.

Модулите могат да бъдат конфигурирани за нуждите на конкретния човек/фирма/компания/институция.

Обучението се предлага групово (до 20 души) или индивидуално

и може да се проведе на три нива:

Еднодневното обучение

включва:

 • Теоретично обучение за различните видове публично говорене – презентация, телевизионно интервю, поведение пред камера.
 • Тренинг за представяне пред камера. (виж подробности за конкретните модули на обучението)

Двудневното обучение

включва:

 • Теоретично обучение за различните видове публично говорене – презентация и телевизионно интервю, поведение пред камера.
 • Тренинги по конкретни задачи – упражнения за успешно представяне пред камера.

Тридневното обучение

включва:

 • Теоретично обучение за създаване и представяне на презентация/реч с много видео примери от световната и българската практика.
 • Умения за успешно представяне по време на телевизионно интервю с видео – примери, поведение пред камера.
 • Четири модула за упражнения за успешно представяне по време на телевизионно интервю, тренинги и анализ на упражненията. По време на тренингите участниците ще бъдат поставени в близки до реалните ситуации.
 • Тридневното обучение предлага и знания и придобиване на умения за решаване на публични кризи и тренинги за успешно излизане от публични кризи.
 • Обучението застъпва и тренинги за успешно представяне пред камера по време на публичен проблем.

СТРУКТУРА НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението съдържа 4 основни модула, които са застъпени във всички нива.

Модул 1

Как да дадете успешно телевизионно интервю?

Телевизията продължава да е каналът, чрез който близо 70 на сто от българите се информират за събитията около нас. Телевизията отдавна е и в интернет, а от няколко години тя е и в мобилните телефони на всеки един човек.

По време на модула „Как да дадете успешно телевизионно интервю?“ ще научите:

 • От какво се интересуват различните видове медии?
 • Какво трябва да знаете преди да дадете интервю?
 • Как да се подготвите за различните типове телевизионна изява – интервю на запис, интервю за репортаж, интервю на живо, интервю на живо в студио, пресконференция?
 • Как да се подготвите за телевизионно интервю?
 • Как да изговорите въздействащо идеята си само в 30 секунди?
 • Как да се говорите кратко, ясно и убедително?
 • Как да разказвате истории пред камера?
 • Как да говорите енергично?
 • Как да преодолеете стреса и страха от говорене пред камера? Ще ви предложим техники, които отнемат малко време, но са достатъчно ефективни.
 • Как да се справите с неочаквани ситуации по време на телевизионно представяне?
 • Как да използвате „езика на тялото“ по време на интервю?
 • Как да се държите по време на публични кризи, свързани с фирмата/корпорацията/институцията, която представлявате?
 • Как да дадете успешно телевизионно интервю по време на публична криза?
 • Как да дадете успешна пресконференция?
 • Как да изглеждате по време телевизионна изява?

Модулът „Как да дадете успешно телевизионно интервю?“ е наситен с много тренировки. Участниците са поставяни в максимално реални за тях ситуации, за да могат да усвоят и упражнят наученото на практика.

Модул 2

Как да решите публична криза? Кризисен пиар

Модулът предлага техники на поведение по време на публични кризи.

 • Кога и защо да изберете мълчанието по време на публична криза свързана с фирмата/корпорацията/институцияата, която представлявате?
 • Кога и как да говорите по време на публична криза свързана с фирмата/корпорацията/институцията, която представлявате?
 • Как да изберете къде да говорите по време на пиар криза?
 • Как да говорите по време на криза?
 • Как да се подготвите за интервю по време на пиар криза?
 • Как да дадете успешно интервю по време на криза?
 • Как да дадете успешна пресконференция?
 • Как да използвате „езика на тялото“?
 • Обучението е базирано на тренировки в близки до реалните на участниците ситуации. Анализ на тренировките.

Разиграване на различни решения по време на публична криза.

Модул 3

Как да направим въздействаща презентация?

В модула ще ви предложим опита на най – добрите световни презентатори и оратори. С помощта на много реални видео – примери и упражнения по поставени задачи, ще усвоите умението да направите вълнуваща реч или презентация. Независимо пред колко хора трябва да споделите идеята си, правилата за успешно представяне са идентични.

По време на модула „Как да направим въздействаща презентация/реч?“ ще  научите:

 • Как ефективно да се подготвите за презентацията?
 • Как разкажете идеята си кратко, ясно и разбираемо?
 • Как думите ви да са въздействащи и да стигнат до емоциите на тези, които ви слушат и гледат?
 • Какви са техниките на най – добрите оратори и презентатори?
 • Как да се упражнявате преди представянето си?
 • Как да разказвате истории по време на презентацията/речта?
 • Как и кога да използвате хумора по време на представянето си?
 • Как да използвате допълнителните визуални и аудио – визуални средства при представяне на идеите си пред колеги и бизнес – партньори и по време на презентация?

Стилове и методи при използване на аудио – визуализацията.

 • Как да овладеете стреса и вълнението си преди и по време на публични изяви от различен характер? Ще ви предложим и конкретни техники, които отнемат малко време, но са изключително ефективни.
 • Как да използвате паралигвистичните изразни средства и езика на тялото? Въздействието от представянето ни зависи основно от тях. За конкретните думи остават едва 10 процента.
 • Обучението е обогатено с много видео – примери, с помощта на които ще разберете кое работи и кое не, когато общувате с публика.
 • Как да отправяте послания и с външния си вид?
 • В модулите за тренинг ще упражните наученото и ще разберете върху какво още трябва да работите.

Модул 4

Практически упражнения. Тренинги.

Модулът е базиран на практически упражнения за създаване на презентация и представяне по време на телевизионно интервю. На участниците се предлагат упражнения и се поставят в максимално близки до техния професионален живот ситуации. И още:

 • Упражнения за подготовка и създаване на успешна презентация/реч.
 • Упражнения за успешно представяне на идеята/ презентацияте/речта.
 • Тренинги за подготовка за различните видове телевизионно представяне – интервю на запис, интервю за репортаж, интервю на живо, интервю на живо в телевизионно студио, непланирано интервю.
 • Упражнения за представяне по време на различните видове телевизионно участие.
 • Анализ на упражненията и индивидуални препоръки към всеки един от участниците.

Обучениято ще бъде полезно за хора, които

 • представят нова идея
 • обясняват на свои служители и колеги нови правила, процеси и насоки
 • обучават  служители и търговци на нови техники за обслужване на клиенти
 • продават нови продукт на клиенти
 • лансират нов продукт пред потенциален инвеститор
 • преподават в начално, средно или висше училище.
 • адвокати, търговци
 • мениджъри

Знанията и уменията, които ще получите в „Говори, за да те видят“ не се преподават в училище или  в университета, но са изключително важни за работата ви – независимо каква е тя.