Индивидуални консултации

Подготовка за радио или телевизионно интервю

 • Анализ на темата на интервюто.
 • Предложения за кратко, ясно и точно формулиране на основната теза на говорещия.
 • Умения за даване на ясни и аргументирани отговори по време на интервюто.
 • Предложения за послания, които да стигнат до възможно най – много хора.
 • Предложния за визия (външен вид) по време на телевизионното участие.
 • Умения за използване на „езика на тялото“ и преодоляване на стреса преди и по време на интервюто.

Решаване на конкретна публична криза – кризисен пиар

 • Предлагане на решения кога и как и къде да говорите по време на публична криза свързана с фирмата/корпорацията/институцията, която представлявате.
 • Подготовка за интервю по време на пиар криза.
 • Подготовка за пресконференция по време на криза.
 • Езика на тялото по време на публична криза.
 • Предлагане и разиграване на различни решения.

Подготовка за презентация/реч

 • Индивидуална консултация за подготовка на експресивна и подкрепена със съвременна визуализация на презентация/реч.
 • Анализ на темата на речта/презентацията.
 • Предложения за структура и съдържание.