Говори, за да те видят! с Анна Цолова

Когато можеш да говориш пред камера, можеш да говориш с всички!

Хората, които умеят да говорят, печелят милионни аудитории. В ерата на неограничените комуникационни възможности, всеки човек може да е пред камера. Днес всеки има достъп до публика, но само този, който умее да говори, ще я привлече на своя страна. Ще продава, ще печели клиенти, избиратели и последователи.

Ако целта ви е да стигнете до повече хора, традиционните електронни медии (телевизията и радиото) не са достатъчни. Напротив – видео – сайтовете и електронните мрежи вече стигат до повече публика. Затова уменията да се представиш успешно пред камера – телевизионна, в сайтовете за видео – съдържание и социалните мрежи, са изключително важни. Днес видео – информацията има неограничени възможности. Не е задължитело да се появиш по телевизията, за да постигнеш публичните си цели. В световната интернет история има достатъчно примери за лидери на влияние с десетки милиони последователи, който никога не са се появявали по телевизия, но са гледани от повече хора, в сравнение с телевизионни продукти с висок рейтинг.

Как да говорите ясно, убедително и въздействащо?

Как да преодолеете страха и притеснението си от говорене пред публика?

Как да изговорите въздействащо и разбираемо идеята си само за 30 секунди?

Как да изглеждате по време на публична изява?

Как да използвате и разчитате “езика на тялото”?

Как да се представите успешно пред камера?

Говори, за да те видят! с Анна Цолова
Follow a manual added link
10 000

телевизионни интервюта

7 500

презентации

4 500

критични ситуации

3 причини

да изберете нас

ОБУЧЕНИЕТО Е ЗАПАЛВАНЕ НА ПЛАМЪК, А НЕ ПЪЛНЕНЕ НА СЪД – СОКРАТ